‘Algemene mondkapjesplicht beperkt de grondrechten’

jul 28, 2020

Volgens de hoogleraren in NRC gaat een mondkapjesplicht in tegen artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat eenieder recht heeft op ‘eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer’. Wim Voermans verwijst daarbij ook naar het boerkaverbod, dat vorig jaar zomer inging. ‘Burgemeesters wilden dat eerder al lokaal regelen, maar dit bleek niet mogelijk zonder een aparte wet.’

Lees het artikel hier

Share This