Dit zijn de effecten. Oordeel zelf!

Hier vind je een overzicht met de belangrijkste effecten van het dragen van een mondkapje.

Helpt niet tot nauwelijks tegen verspreiding virus

Kan (ernstige) gezondheidsschade veroorzaken

Kan stress en angstgevoelens veroorzaken

Zorgt voor een te hoog koolstofdioxide gehalte in het bloed (hypercapnie) wat kan leiden tot hoofdpijn, verwardheid, paniek of spiertrillingen  

Minder energie door moeilijker ademen

Schade aan het milieu door 129 miljard mondkapjes per maand

Kan leiden tot uitslag (maskne) op het gezicht

Kan gevoel van onderdrukking geven

Kan mentale gedragsproblemen, een verzwakt immuunsysteem en schade aan het zenuwstelsel tot gevolg hebben

Verschrikkelijk voor slechthorenden en mensen met beperking

Negatieve gevolgen van de overtollige hoeveelheden CO2

Ondermijning immuunsysteem door hogere hartslag en temperatuur

Inbreuk grondrechten onaantastbaarheid van het lichaam en eerbiediging persoonlijke levenssfeer

35-55% minder winkelbezoek. Meer faillissementen en werklozen

 

In de pubertijd kan het mentale gedragsproblemen, eetstoornissen en concentratie/leerproblemen veroorzaken

 

 

Meer kans op virusinfectie door hogere virusconcentratie in het mondkapje

Het beschadigt de rode bloedcellen en zorgt voor verzuring van het lichaam

Meer kans op sociale uitsluiting bij kinderen en volwassenen met ADD

Leidt tot disproportionele angst bij kinderen

Veroorzaakt een tekort aan zuurstof in het bloed (hypoxemie) wat kan leiden tot coördinatie problemen, spraakstoornis of bewusteloosheid

Onvoldoende zuurstof kan leiden tot verhoogde druk op oogbol en verslechtering netvlies met slechtziendheid en blindheid tot gevolg

Kan ontwikkeling tumoren versterken

Zorgt voor een ernstige beperking in de communicatie met kinderen

Verhoogde concentratie van het virus in de neusgangen kan leiden tot hersenschade

Uit welke bronnen blijkt dit? Onder andere

facemasks
world health organisation
Share This