Ouders en docenten aan scholen: neem stelling over mondkapjes

nov 6, 2020

Het dragen van een mondkapje wordt op veel middelbare scholen verplicht en gehandhaafd. Zorgen scholen hiermee voor een gezonde en veilige leeromgeving voor onze kinderen?

Wij vragen ons als ouders en leerkrachten af of het verplichten van mondkapjes vanuit rationele overwegingen wordt gedaan of dat er sprake is van een emotioneel besluit, waarbij vanuit angst wordt gereageerd. We zijn van mening dat het van belang is dat er een open, publiek debat komt, waarbij de ratio boven de emotie wordt gesteld. En dat er ook gesproken wordt over nut en noodzaak, waarbij keuzes van leerlingen worden gerespecteerd. Immers: het onderwijs is een pedagogische setting en kennisomgeving. Leerkrachten, besturen en directies zouden bij uitstek moeten vertrouwen op data en onderzoek, kennis en ratio.

Lees het artikel

Share This